வெற்றிலையின் புதிய பயன்கள்

வெற்றிலையின் புதிய பயன்கள்

வெற்றிலை போடுவது நல்லதல்ல என பல் டாக்டர்கள் கூறுவர். வெற்றிலை என்பது தனிப்பட்ட முறையில் கெடுதல் அல்ல. அதனுடன் சேர்க்கப்படும் பாக்கும், சுண்ணாம்புமே கெடுதலைத் தருகின்றன. வெற்றிலையில் உள்ள செவிகால் என்கிற வேதிப்பொருள் இயற்கை யான “ஆன்ட்டி-செப்டிக்’ ஆகும். வெற்றிலை செல் சிதைவைத் தடுக் கிறது என கோல்கட்டா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற ஆராய்ச்சியில் தெரிய வந்துள்ளது.

கால்சியம் மாத்திரைகளை விட பால், தயிர், நல்லெண்ணெய், வெற்றிலையில் இருந்து கால்சியத்தை உடல் எளிதாக ஏற்றுக் கொள்கிறது. வயதான பெண்களுக்கு ரத்தத்தில் ஏற்படும் இழப்பை சரி செய்ய எலும்பில் இருந்து கால்சியத்தை உடல் எடுக்கிறது. இதனால் எலும்புகள் பலவீனமடையும். இந்த குறையை நிவர்த்தி செய்ய வெற்றிலையைப் பரிந்துரை செய்கின்றனர்.

வெற்றிலையில் உள்ள யூஜினால் என்னும் வேதிப்பொருள், புற்றுநோயைக் குணப்படுத்தும் இயல்பைப் பெற்றுள்ளது.

தகவல்: தினமலர்..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.